Π Ρ Ο Φ Ι Λ

___

H Opinion & Action Services Ltd προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της επικοινωνίας και δημοσιότητας, του στρατηγικού σχεδιασμού και της ανάλυσης με στόχο να καλύπτει τις ολοένα και πιο αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς που απευθύνονται σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς, επιχειρήσεις και άλλους φορείς του ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με την εξέλιξή της η Opinion & Action Services Ltd έχει επικεντρωθεί ιδιαίτερα στον σχεδιασμό επικοινωνιακών στρατηγικών που υποστηρίζουν δημόσιες ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές προς το ευρύ κοινό και ομάδες – στόχο για μια πιο συμμετοχική δημοκρατία με περισσότερη διαφάνεια, λογοδοσία, εταιρική κοινωνική ευθύνη, παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση, αποκέντρωση, περιβαλλοντική συνείδηση και πολυπολιτισμική αντίληψη.

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

___

Στρατηγική Επικοινωνίας

Σχεδιασμός και εφαρμογή στρατηγικής επικοινωνίας
Επικοινωνιακή υποστήριξη
Διαχείριση κρίσεων στα ΜΜΕ
Πολιτική επικοινωνία

Εταιρικό προφίλ

Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας
Προβολή προϊόντων και υπηρεσιών
Δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδας και εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης

Διοργανώσεις

Εκστρατείες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης
Σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης
Συνέδρια και ενημερωτικές ημερίδες
Εκδηλώσεις, δημοσιογραφικές διασκέψεις και γεγονότα δημόσιου ενδιαφέροντος

Προγράμματα

Σχεδιασμός, υλοποίηση και διαχείριση έργων
Εντοπισμός πόρων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
Σύνταξη προτάσεων για συμμετοχή σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς
Επικοινωνία, δημοσιότητα και προώθηση έργων

Έρευνα και εκδόσεις

Έρευνα και εκπόνηση μελετών
Ετοιμασία και διάχυση ενημερωτικού και προωθητικού υλικού

Παραγωγή

Συγγραφή σεναρίων
Παραγωγή ντοκιμαντέρ
Παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σποτ