Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Α   Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

 

____

Υλοποίηση ενημερωτικής εκστρατείας για προώθηση των πολιτικών και πλεονεκτημάτων της ΚΑΠ για στην Κύπρο

   

 

___

Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
Ημερομηνίες υλοποίησης: 06/2017 – 05/2018
Περιγραφή:

 • Οργάνωση και υλοποίηση ενημερωτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων
 • Σύνταξη και σχεδιασμός ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού
 • Ραδιοφωνική προώθηση
 • Προώθηση μέσω Διαδικτύου και εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης
 • Δημιουργία ιστοσελίδας
 • Info points σε τοπικά φεστιβάλ
 • Οργάνωση Συνεδρίου
 • Υλοποίηση Study visits
 • Παραγωγή «εγχειριδίου καλών πρακτικών» και «εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης»

Εκστρατεία ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση του κοινού και της τοπικής κοινωνίας

 

___

Συγχρηματοδότηση: Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Κυπριακή Δημοκρατία
Ημερομηνίες υλοποίησης: 12/2016 – 11/2017
Περιγραφή:

 • Παραγωγή ταινιών μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ
 • Σχεδιασμός ταυτότητα έργου
 • Δημιουργία πληροφοριακού και προωθητικού υλικού
 • Υλοποίηση σεμιναρίων και εργαστηρίων σε σχολεία και πανεπιστήμια
 • Υλοποίηση εκστρατείας επικοινωνίας
 • Διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων
 • Προώθηση μέσω ΜΜΕ

FollowEurope

 

___

Πελάτης: SPP Media Ltd
Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Διεύθυνση Επικοινωνίας και SPP Media Ltd
Ημερομηνίες υλοποίησης: 11/2016 – 06/2017
Περιγραφή:

 • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα ΕΕ
 • Εφαρμογή εκστρατείας επικοινωνίας
 • Διαχείριση έργου

Προγράμματα ένταξης από τοπικές αρχές 

 

___

Συγχρηματοδότηση: Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Κυπριακή Δημοκρατία
Εταίροι: Δήμοι Λεμεσού, Αγ. Αθανασίου, Μέσα Γειτονιάς, Γερμασόγειας και το ΣΚΕ Μέσα Γειτονιάς, Opinion & Action Services Ltd
Ημερομηνίες υλοποίησης: 01/2014 – 06/2014 | 12/2014 – 06/2015 | 01/2016 – 01/2018
Περιγραφή:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής
 • Οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων, δημοσιογραφικών διασκέψεων, εργαστηρίων/ σεμιναρίων
 • Σχεδιασμός δημιουργικής ταυτότητας

 

Προγράμματα ένταξης από τοπικές αρχές – Δήμος Παραλιμνίου

 

___

Πελάτης: Enoros Consultants Ltd
Συγχρηματοδότηση: Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Κυπριακή Δημοκρατία
Ημερομηνίες υλοποίησης: 02/2016 – 12/2016 | 04/2017 – 02/2018
Περιγραφή:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής
 • Οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων, δημοσιογραφικών διασκέψεων
 • Σχεδιασμός δημιουργικής ταυτότητας
 • Δημιουργία πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού
 • Διαχείριση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακών ΜΜΕ
 • Υπηρεσίες τύπου και ΜΜΕ

 

Προγράμματα ένταξης από τοπικές αρχές

 

___

Συγχρηματοδότηση: Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Κυπριακή Δημοκρατία
Εταίροι: Δήμοι Αγλαντζιάς, Στροβόλου, Λατσιών, Ιδαλίου, ΣΚΕ Στροβόλου, ΑΝΕΛ, Opinion & Action Services Ltd
Ημερομηνίες υλοποίησης: 01/2016 – 01/2018
Περιγραφή:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής
 • Οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων, δημοσιογραφικών διασκέψεων
 • Σχεδιασμός δημιουργικής ταυτότητας
 • Δημιουργία πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού
 • Διαχείριση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακών ΜΜΕ
 • Υπηρεσίες τύπου και ΜΜΕ

 

Προγράμματα ένταξης από τοπικές αρχές

 

___

Συγχρηματοδότηση: Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Κυπριακή Δημοκρατία
Εταίροι: Δήμοι Γεροσκήπου, Πάφου, Πέγειας, Πόλης Χρυσοχούς, ΣΚΕ Γεροσκήπου, ΣΚΕ Πέγειας, Opinion & Action Services Ltd
Ημερομηνίες υλοποίησης: 12/2014 – 06/2015 | 01/2016 – 12/2017
Περιγραφή:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής
 • Οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων, δημοσιογραφικών διασκέψεων, εργαστηρίων/ σεμιναρίων
 • Σχεδιασμός δημιουργικής ταυτότητας
 • Δημιουργία πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού
 • Ενέργειες προώθησης και δημοσιότητας στα ΜΜΕ
 • Παραγωγή βίντεο
 • Διαχείριση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακών ΜΜΕ
 • Υπηρεσίες τύπου και ΜΜΕ

 

EU in Solidarity

 

___

Πελάτης: Κανάλι 6
Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Διεύθυνση Επικοινωνίας και Κανάλι 6
Ημερομηνίες υλοποίησης: 05/2015 – 05/2016
Περιγραφή:

 • Οργάνωση συνεδρίου νεολαίας
 • Υπηρεσίες τύπου και ΜΜΕ
 • Διαχείριση έργου

Προγράμματα ένταξης ΥΤΧ από τοπικές αρχές

 

___

Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και Κυπριακή Δημοκρατία
Εταίροι: Δήμοι Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγ. Δομετίου, Λακατάμιας, Λατσιών, Έγκωμης, Αγλαντζιάς, Γερίου, Ιδαλίου, ΣΚΕ Λευκωσίας, ΣΚΕ Στροβόλου, ΑΝΕΛ, NVK Consultant Ltd, Opinion & Action Services Ltd
Ημερομηνίες υλοποίησης: 12/2012 – 06/2013 | 12/2014 – 06/2015
Περιγραφή:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής
 • Οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων, δημοσιογραφικών διασκέψεων, εργαστηρίων/ σεμιναρίων
 • Σχεδιασμός δημιουργικής ταυτότητας
 • Δημιουργία πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού
 • Ενέργειες προώθησης και δημοσιότητας στα ΜΜΕ
 • Παραγωγή βίντεο
 • Διαχείριση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακών ΜΜΕ
 • Υπηρεσίες τύπου και ΜΜΕ

 

Προγράμματα ένταξης ΥΤΧ από τοπικές αρχές

 

___

Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και Κυπριακή Δημοκρατία
Εταίροι: Δήμοι Στροβόλου, Λατσιών, Έγκωμης, Αγλαντζιάς, Γερίου, Τσερίου, Ιδαλίου, ΣΚΕ Στροβόλου, ΑΝΕΛ, Opinion & Action Services Ltd
Ημερομηνίες υλοποίησης: 01/2013 – 06/2013 | 01/2014 – 06/2014
Περιγραφή:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής
 • Οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων, δημοσιογραφικών διασκέψεων, εργαστηρίων/ σεμιναρίων
 • Σχεδιασμός δημιουργικής ταυτότητας
 • Δημιουργία πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού
 • Ενέργειες προώθησης και δημοσιότητας στα ΜΜΕ
 • Παραγωγή βίντεο
 • Διαχείριση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακών ΜΜΕ
 • Υπηρεσίες τύπου και ΜΜΕ

 

Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κυπριακού κοινού σε θέματα που αφορούν τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας

 

___

Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου και Κυπριακή Δημοκρατία
Ημερομηνίες υλοποίησης: 01/2010 – 06/2010 | 10/2010 – 06/2011 | 02/2013 – 06/2013 | 10/2013 – 06/2014
Περιγραφή:

 • Παραγωγή ντοκιμαντέρ
 • Σχεδιασμός δημιουργικής ταυτότητας
 • Δημιουργία πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού
 • Υλοποίηση σεμιναρίων και εργαστηρίων σε σχολεία και πανεπιστήμια
 • Υλοποίηση επικοινωνιακής εκστρατείας και στρατηγικής
 • Οργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων
 • Προώθηση στα ΜΜΕ

Δράσεις για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων «Καταπολέμηση του επαγγελματικού διαχωρισμού με βάση το φύλο – Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης μεταξύ των συμβούλων επαγγελματικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών και των γονέων»

 

___

Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
Εταίροι: EDEX LTD – Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, MIGS, CARDET, Opinion & Action Services Ltd
Ημερομηνίες υλοποίησης: 03/2013 – 12/2015
Περιγραφή:

 • Εκπόνηση εγχειριδίου συμβούλων επαγγελματικής εκπαίδευσης
 • Ανάπτυξη σχολικού οδηγού για προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
 • Εκπόνηση οδηγού για γονείς και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης γονέων

Ενημερωτικά ραδιοφωνικά προγράμματα «Άλλος Αέρας»

 

___

Πελάτης: 107.6 FM (Πολίτης)
Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Διεύθυνση Επικοινωνίας και 107.6 FM (Πολίτης)
Ημερομηνίες υλοποίησης: 03/2011 – 03/2012
Περιγραφή:

 • Έρευνα και συντακτική υποστήριξη
 • Διοργάνωση συναντήσεων με ομάδες νέων σε θέματα που αφορούν το μέλλον της ΕΕ
 • Διαχείριση Έργου

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου δημοσιότητας για την προώθηση των προγραμμάτων παροχής κινήτρων για τους ανέργους, τα άτομα με αναπηρίες και ευάλωτων ομάδων

 

___

Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
Εταίροι: Telia & Pavla Ltd, Social Lab Ltd, Opinion & Action Services Ltd
Ημερομηνίες υλοποίησης: 10/2010 – 06/2013
Περιγραφή:

 • Σχεδιασμός στρατηγικής επικοινωνίας
 • Οργάνωση εκδηλώσεων
 • Προώθηση του ενεργού διαλόγου και διαβούλευσης με κοινωνικούς εταίρους και ενδιαφερόμενους φορείς

Η κοινωνικό – πολιτική προώθηση των εθνικών πολιτικών κοινωνικής ένταξης στην Κύπρο

 

___

Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
Εταίροι: Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ), Opinion & Action Services Ltd
Ημερομηνίες υλοποίησης: 07/2010 – 11/2010
Περιγραφή:

 • Διοργάνωση ημερίδων με αξιωματούχους πολιτικών κομμάτων και συζήτηση για θέματα που σχετίζονται με τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια, στο πλαίσιο του Ευρωπαίκού Έτους για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για δημοσιογράφους σχετικά με θέματα που σχετίζονται με θέματα μετανάστευσης και τις πολιτικές ένταξης και διαχείριση πληροφοριών για την ευαισθητοποίηση του κοινού

 

___

Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και Κυπριακή Δημοκρατία
Ημερομηνίες υλοποίησης: 03/2010 – 06/2010
Περιγραφή:

 • Οργάνωση σειράς συναντήσεων με δημοσιογράφους για ενημέρωση και ανάπτυξη διαδραστικών συζητήσεων σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης
 • Συμβολή στη συγγραφή του «Κώδικα Πρακτικής για Δημοσιογράφους» και του «Οδηγού για καλές δημοσιογραφικές πρακτικές» σχετικά με τη μετανάστευση

Εκστρατεία ενημέρωσης για το Άσυλο και τη διεθνή προστασία

 

___

Το πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στην Κύπρο για θέματα που αφορούν τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και την Κυπριακή Δημοκρατία. Τίτλος της εκστρατείας ήταν: «Η ΚΥΠΡΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ: ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ – Παρέα με τους άλλους – παρέα με τον εαυτό μας!».  Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης αναπτύχθηκε μία στοχευμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που περιλάμβανε την οργάνωση εκδηλώσεων, ενημερωτικών συναντήσεων, παραγωγή και προβολή ντοκιμαντέρ, εκπόνηση πληροφοριακού υλικού, οργάνωση διαγωνισμών και συνεδρίων, δημιουργία ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Έτη υλοποίησης: 2009-2010 / 2010-2011 / 2012-2013 / 2013-2014 

Λεμεσός: Μια πόλη, ο Κόσμος όλος

 ____

Το πρόγραμμα με επικεφαλής το Δήμο Λεμεσού, «Προγράμματα ένταξης ΥΤΧ από τοπικές αρχές» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.  Η Opinion συμμετείχε στο πρόγραμμα ως εταίρος και ανέλαβε τη δημιουργία της ταυτότητας και των σχεδιαστικών προτύπων, την επικοινωνιακή στρατηγική και προώθηση του προγράμματος καθώς και την ετοιμασία ιστοσελίδας και ενημερωτικού βίντεο.

Έτη υλοποίησης: 2016-2017

Έτη υλοποίησης: 2013-14 / 2014-15

Νέοι Δρόμοι Για Την Κοινωνική Ένταξη Των Μεταναστών

 

___

Το πρόγραμμα με επικεφαλής το Δήμο Λευκωσίας, «Προγράμματα ένταξης ΥΤΧ από τοπικές αρχές» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.  Η Opinion συμμετείχε στο πρόγραμμα ως υπεργολάβος και παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προώθηση του προγράμματος και ήταν υπεύθυνη για την παραγωγή ενημερωτικού βίντεο.

Έτη υλοποίησης: 2011 – 2012 / 2012 – 2013

Εκστρατεία ενημέρωσης για την Ενεργό Γήρανση

___

Το πρόγραμμα «Γκρίζα Μαλλιά, Εμπειρα Χέρια» συγχρηματοδοτείθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία και αποτέλεσε την πρώτη εκστρατεία ενημέρωσης και δημόσιας διαβούλευσης στην Κύπτο για τις πολιτικές ενεργούς γήρανσης.  Η Opinion οργάνωσε σειρά συναντήσεων με ενδιαφερόμενους φορείς με τη μορφή διαβούλευσης, ενώ ανέλαβε, σχεδίασε και υλοποίησε την επικοινωνιακή στρατηγική της δράσης.  Επίσης, η Opinion συνέβαλε στην εκπόνηση του Οδηγού Καλών Πρακτικών σε πολιτικές ενεργούς γήρανσης, και παρείχε υποστήριξη στο Τμήμα εργασίας σε θέματα επικοινωνίας και παρουσίασης των θέσεων και μηνυμάτων του Υπουργείου στο συγκεκριμένο θέμα.

Έτος υλοποίησης: 2010 – 2011

Συμμετέχω!

___

Το πρόγραμμα «Σχέδια κινήτρων για ανέργους και ευάλωτες ομάδες» συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλήσεων.  Η Opinion προσέφερε υπηρεσίες συμβούλου δημοσιότητας για το έργο από το 2010 – 2013.  Σε συνεργασία με την Telia & Pavla Ltd και τη Social Lab Lts, η Opinion συνέβαλε στο στρατηγικό σχεδιασμό και την επικοινωνιακή προβολή του έργου καθώς και στην οργάνωση δημοσιογραφικών δικτύων επικοινωνίας και διάχυσης πληροφοριών, αναλύσεων, δελτίων τύπου, ανακοινώσεων.

Έτη υλοποίησης: 2010 – 2013

ΜΑΖΙ! Ανοιχτή Κοινωνία!

___

Το πρόγραμμα με επικεφαλής το Δήμο Γεροσκήπου, «Προγράμματα ένταξης ΥΤΧ από τοπικές αρχές» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.  Η Opinion συμμετείχε στο πρόγραμμα ως εταίρος και ανέλαβε τη δημιουργία και υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής του προγράμματος, με τη δημιουργία ειδικής ταυτότητας και σχεδιαστικών προτύπων και την προώθηση του προγράμματος μέσω εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και την ετοιμασία ιστοσελίδας και ενημερωτικού βίντεο.

Έτη υλοποίησης: 2015-2016

Κοινωνίες Με Χρώματα

 ___

Το πρόγραμμα με επικεφαλής το Δήμο Στροβόλου, «Προγράμματα ένταξης ΥΤΧ από τοπικές αρχές» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.  Η Opinion συμμετείχε ως εταίρος του προγράμματος και ανέλαβε την επικοινωνιακή στρατηγική, την προώθηση του προγράμματος καθώς και τη δημιουργία ταυτότητας και σχεδιαστικών προτύπων.  Για τους σκοπούς του προγράμματος έγινε επίσης παραγωγή ενημερωτικού βίντεο.

Έτη υλοποίησης: 2015-2016

Έτη υλοποίησης: 2012 – 2013 / 2013 – 2014

Κατάρτιση Δημοσιογράφων σε Θέματα Μετανάστευσης

 

___

Το πρόγραμμα «Εκπαιδευτικά σεμινάρια για δημοσιογράφους για θέματα ΥΤΧ, πολιτικές ένταξης και διαχείριση πληροφοριών για διαφώτιση του κοινού», συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.  Η Opinion οργάνωσε σειρά δημοσιογραφικών συναντήσεων για την ενημέρωση και κατάρτιση της δημοσιογραφικής κοινότητας σε θέματα μετανάστευσης, οργάνωσε και συντόνισε τη διαδικασία για την επιλογή βέλτιστων πρακτικών αντιρατσιστικής δημοσιογραφίας, και συνέβαλε στη συγγραφή Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και Οδηγού Καλών Δημοσιογραφικών Πρακτικών σε θέματα μετανάστευσης που εκπόνησε το Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας, Αθήνας.

Έτος υλοποίησης: 2010 – 2011

Ευρωπαϊκό Έτος Κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού

____

Το πρόγραμμα «Η πολιτικοκοινωνική προώθηση της εθνικής στρατηγικής ένταξης στην Κύπρο», στο οποίο η Opinion συμμετείχε ως υπεργολάβος, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιήθηκε από τον ΟΠΕΚ και το Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας.  Συγκεκριμένα η Opinion ανέλαβε την ενεργό διαβούλευση με πολιτικά κόμματα και φορείς της κοινωνίας για την έμπρακτη προώθηση της εθνικής στρατηγικής ένταξης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και συνέβαλε στην έκδοση και διάχυση των πορισμάτων του έργου καθώς και στην οργάνωση ειδικής συνεδρίασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Έτος υλοποίησης: 2010 – 2011