Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α

___

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης OPINION & ACTION SERVICES LTD σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, τα οποία απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας ή τη διασφάλιση και βελτίωση της θέσης εργασίας καθώς και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η απόκτηση ή η αναβάθμιση των απαραιτήτων τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της οικονομίας, ως εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Σκοπός των προγραμμάτων επιμόρφωσης είναι η απόκτηση ή η αναβάθμιση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, τη διαχείριση της ετερότητας και της διαφορετικότητας, την ανάπτυξη οριζοντίων δεξιοτήτων ζωής και την κατανόηση του ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος.

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.


Προγράμματα κατάρτισης
Επιδιόρθωση Οχημάτων

Επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες «τεχνίτη αμαξωμάτων οχημάτων»

Ανάγκη κατάρτισης:

Η εξέλιξη στη τεχνολογία κατασκευής και επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων καθιστά αναγκαία την απόκτηση, αλλά και την συνεχή αναβάθμιση, εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε οι τεχνίτες αμαξωμάτων να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις που προκύπτουν στην εργασία τους.

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό οι συμμετέχοντες θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την εξέταση αδειοδότησης του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Περί Τεχνιτών Οχημάτων Νόμο του 2006 έως 2012 για Τεχνίτες Αμαξωμάτων.

Ανάγκη κατάρτισης προκύπτει επίσης των τεχνιτών που επιθυμούν να εξεταστούν για πιστοποίηση των επαγγελματικών τους προσόντων, στο επαγγελματικό πεδίο «επισκευή αμαξωμάτων», βάσει του προτύπου που έχει ορίσει η ΑνΑΔ, σαν ο αρμόδιος φορέας προώθησης του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων στη Κύπρο.

Σε ποιούς απευθύνεται:

  • Υποψηφίους για την απόκτηση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος του τεχνίτη αμαξωμάτων
  • Αδειούχους τεχνίτες αμαξωμάτων που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις τεχνικές τους γνώσεις και δεξιότητες
  • Ανέργους που επιθυμούν να ενταχτούν στον επαγγελματικό τομέα της επισκευής αμαξωμάτων

Στόχοι κατάρτισης:

Η απόκτηση των απαιτούμενων τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το πρότυπο επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων «επίπεδο 2» του ΣΕΠ, για τη σωστή επισκευή και επαναφορά του οχήματος στη προ-ατυχήματος κατάσταση, με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.

Κύρια εκπαιδευτικά σημεία:

  • Τεχνολογία κατασκευής αμαξωμάτων
  • Μέθοδοι και τεχνικές επισκευής αμαξωμάτων
  • Υγεία, Ασφάλεια και Περιβαλλοντική Προστασία στον χώρο εργασίας
Προγράμματα Επιμόρφωσης