Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

___

Η εταιρεία «Opinion & Action Services Ltd» – Σύμβουλοι Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2002.

Προσφέρει ένα ευρύ πλαίσιο συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της επικοινωνίας, του σχεδιασμού και της ανάλυσης, που απευθύνονται σε δημόσιες αρχές, οργανισμούς, επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα.

Τα στελέχη της εταιρείας διαθέτουν μεγάλη γνώση και εμπειρία στους τομείς της δημοσιογραφίας, της επικοινωνίας, της πολιτικής επιστήμης, της νομικής, των διεθνών και ευρωπαϊκών θεμάτων και της κοινωνιολογίας. Με εξειδίκευση στην εκπόνηση προτάσεων στρατηγικής, η Opinion συνδυάζει την επιστημονική γνώση, την έρευνα και την τεκμηρίωση με τον σχεδιασμό της επικοινωνιακής προβολής.

Η Opinion χρησιμοποιεί εργαλεία επικοινωνίας που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα ΜΜΕ (εφημερίδες, ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί, διαδίκτυο) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή διάχυση των μηνυμάτων και επίδραση στο ευρύ κοινό ή επιλεγμένες ομάδες – στόχο.

Π Ε Π Ο Ι Θ Η Σ Η   Μ Α Σ

___

Η προβολή έργων, προϊόντων και υπηρεσιών, πρέπει να συνταιριάζει την επιστημονική γνώση και την τέχνη της επικοινωνίας με ένα μοναδικό τρόπο, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πελάτη, της κοινωνίας και της αγοράς.

Γι’ αυτό, διαμορφώνουμε άποψη και αναλαμβάνουμε δράση!