Άγιος Θέρισσος – Παγκόσμια Ημέρα Συγγενών Καρδιοπαθειών